CERTIFIKÁTY >>  
 
Firma PKF s.r.o. má uzavřené tyto pojistné smlouvy u České Kooperativy:
 
- pojištění souboru movitých věcí
- pojištění odpovědnosti za škody do výše 5 mil. Kč
- pojištění pro případ škod, způsobených krádeží, vloupáním, loupežným přepadením
- všeobecné pojištění pro živelné události
- pojištění motorových vozidel